En permanent

LIVSSTILSÆNDRING

Kapitel1 er en serviceydelse, der har til formål at oparbejde et stabilt fundament for udsatte unge og derigennem skabe grobund for en sund og permanent livsstilsændring.

Små skridt

STORE FORANDRINGER

Kapitel1s fundament er bygget op om Ali Najeis rejse mod selvudvikling og succes. At vokse op med hård kærlighed, kultursplittelse og mangel på anerkendelse skubbede Ali ud i det kriminelle miljø, hvor han blev omfavnet og fandt fællesskabsfølelsen. Et fællesskab der viste sig at være selvdestruktivt og førte til adskillige domme og syv år bag tremmer. Under sin afsoning får Ali en uventet, udefrakommende håndsrækning, hvor han for første gang bliver mødt som et menneske og ikke en kriminel borger. Gennem håndsrækningen bliver han inspireret til at arbejde med sine personlige udfordringer, der ellers har begrænset ham gennem årene. Ali begynder at udvikle bevidstheden om sig selv og sin livssituation og bliver fast besluttet på at ville ændre sit liv. Det bliver starten på hans selvudviklingsforløb.  

I 2020 stifter Ali Kapitel1, en håndsrækning til udsatte unge, gennem en konceptualisering af sin egen rejse. Missionen er at hjælpe unge væk fra destruktive miljøer gennem innovative metoder baseret på Alis personlige erfaringer og faglige kompetencer opnået gennem coachuddannelse mv.. Ali har hertil udarbejdet en konkret og effektiv handlingsplan, også kaldet ”De fem faser”. Denne skaber det rette fundament for en sund og permanent livsstilsændring for udsatte unge – uanset social baggrund.

Afspil video

Min egen

ROLLEMODEL

”Formålet med Kapitel1 er at skabe de bedste forudsætninger for personlig selvudvikling for den yngre generation. Jeg vil gerne være den rollemodel, jeg selv havde brug for, da jeg var yngre”

Ali Najei
Stifter af Kapitel1