Vores

VÆRDIER

#1 ANERKENDELSE

I Kapitel1 vægter vi en anerkendende kultur. Vi har fokus på individuelle styrker, ressourcer og kvaliteter, der alle har en direkte indflydelse på trivsel og samarbejde på tværs af organisationen. Når man føler sig set og hørt, som det menneske man er, kan man bedre anerkende andre, som de er, hvilket er en vigtig faktor i vores arbejde med udsatte unge.

#2 TRYGHED

Tryghed er en forudsætning for den unges selvudvikling. Derfor møder vi alle unge - uanset social baggrund - med åbne arme og et fordomsfrit sind, så alle kan føle sig trygge både fysisk og mentalt.

Kapitel1 skal være et rart sted at komme uanset hvilket forløb og tilbud den unge befinder sig i.

#3 FÆLLESSKAB

I Kapitel1 prioriterer vi fællesskab, fælles oplevelser og traditioner. Vi arbejder ud fra devisen om, at der er noget godt i alle mennesker og at mennesket udvikles og skabes i samspillet med andre.

For os er det vigtigt, at alle føler sig værdifulde og trygge i fællesskabet, tager ansvar for det og føler sig som en del heraf.

#4 TILGÆNGELIGHED

Tilgængelighed er en helt basal forudsætning for, at udsatte unge kan få den rette håndsrækning. Derfor er vi tilgængelige fysisk, elektronisk og i vores kommunikation på de sociale medier samt på vores hjemmeside.

Det skal være nemt at bede om hjælp og få hjælp.

Vores værdier

OG ADFÆRDSKODEKS

I Kapitel1 arbejder vi ud fra fire grundværdier; anerkendelse, tryghed, fællesskab og tilgængelighed. Vores værdigrundlag beskriver, hvordan vi går til den opgave, vi er sat i verden for at løse. Det er det grundlag, som vi både i den langsigtede strategiske planlægning og i dagligdagen navigerer ud fra, og det er værdigrundlaget, der skal være med til at vise vejen, når vi støder på svære dilemmaer.

Kapitel1 adskiller sig fra andre udbydere på markedet, idet fundament er bygget op af en akkumulation af reelle livserfaringer og evidensbaseret viden.

VORES VISION

At oparbejde et stabilt fundament for udsatte unge og derigennem skabe grobund for en sund og permanent livsstilsændring.

VORES MISSION

Vi vil gennem tillid, faglige kompetencer og høj tilgængelighed være landets foretrukne serviceydelse i arbejdet med udsatte unge.