Antons kamp

MOD MISBRUG

CASEBESKRIVELSE

15 årige Anton kæmper med lavt selvværd og er misbruger af hårde stoffer
På trods af sin unge alder er Anton ude i et stofmisbrug med hårde stoffer, der også skubber ham ud i en kriminel løbebane. Han har det svært i sine nære relationer, og lukker sig meget inde. Han møder knap i skole, og hverdagen fungerer ikke. 

I takt med sit stigende stofmisbrug mister han sine venner, og barndomsvennerne bliver erstattet med et nyt netværk, hvor stofferne er grunden til det nyfundne fællesskab. Han døjer med lavt selvværd, og føler sig meget alene. Han føler sig misforstået af sine omgivelser, og kæmper sine indre kampe på egen hånd. Stofferne bliver hans flugt for alt det uoverskuelige ved livet, som han ikke selv kan rumme.

Kontakten til Kapitel1
Frederiksberg Kommune etablerer kontakt mellem Anton og Kapitel1. 

Hvad gjorde vi
I starten fastlægges der gåture 3 dage om ugen, hvor der fokuseres på at bygge tillidsbånd op. Dette prioriteres i henhold til Kapitel1s mentorprogram kaldet ‘De 5 Faser’.

Det er især i mødet med nye relationer, at han har behov for erfaringen i at føle sig god nok. Selve samtaleemnet er ikke det vigtige i begyndelsen. Det vigtige er, at Anton bliver anerkendt for sin tilstedeværelse, og lærer at blive tryg omkring andre. Det starter i det små og efterhånden fokuseres der mere dybdegående på selve samtalen, og på bearbejdelsen af hans mentale udfordringer. 

I takt med Antons udvikling udvides hans ugeskema. Der tilføjes fysisk træning som supplement til mental træning. Der bliver også fastlagt dage, hvor der fokuseres på at styrke relationen med mor og far. Derfor trænes der bl.a. i at mødes skiftevis hos henholdsvis mor og far, med det formål at styrke hans nære familierelationer. 

Der udvides og udskiftes løbende i handleplanen med terapidage og træningsdage, for at tilsikre en vedvarende udvikling med henblik på en fremadrettet, selvstændig livsmestring uden et misbrug.

Anton er 17 år i dag og fortsat i forløb og tilknyttet Kapitel1.

KOMMUNE

FREDERIKSBERG

MENTORTIMER

10 TIMER / UGEN

ALDER VED OPSTART

15 ÅR

Vi hjælper unge

MED AT BRYDE DE DÅRLIGE VANER

Vidste du, at det tager 66 dage at vænne sig til en ny vane og at det samtidig er nemmere at tage en ny vane til sig end at lægge en gammel vane fra sig?