En permanent

LIVSSTILSÆNDRING

Vores primære formål er at hjælpe børn og unge i udsatte positioner, der kommer fra diverse miljøer, med forskellige baggrunde og alle med individuelle udfordringer.

Små skridt

STORE FORANDRINGER

Kapitel1 er en serviceydelse, der har til formål at bidrage til en sund og permanent livsstilsændring for udsatte unge. Vi arbejder ud fra en holistisk tilgang, der tager højde for den unges individuelle behov, ved at yde støtte fagligt, socialt og personligt. Gennem tæt samarbejde med både den unge selv og relevante samarbejdspartnere arbejder vi målrettet på at skabe varige forandringer og forbedringer i den unges livssituation. 

Vi har en lang række erfaringer i vores arbejde med udsatte unge og arbejder i dag tæt sammen med kommuner, uddannelsesinstitutioner og andre organisationer.

Vi tilbyder skræddersyede kontaktpersonsforløb med henblik på:

  • at støtte den unge i at nå sine mål og ambitioner
  • at hjælpe den unge med at udvikle sine personlige og sociale kompetencer
  • at styrke den unges selvværd og selvtillid
  • at forebygge, at den unge falder tilbage i udsatte situationer
  • at skabe et trygt og støttende miljø for den unge


I Kapitel1 yder vi ligeledes støtte til uddannelse og beskæftigelse gennem karriererådgivning og vejledning. Vi hjælper den unge med at finde en praktikplads, småjob, ordinært arbejde eller uddannelse for at give den unge de bedste forudsætninger for at opnå sine uddannelses- og karrieremål og dermed bane vejen for et bedre liv.

Som et led i arbejdet med udsatte unge, afholder Kapitel1 også oplæg og foredrag med henblik på at forebygge og oplyse unge, fagpersoner og offentlige institutioner om bl.a. livet i den kriminelle løbebane, konsekvenserne heraf, bivirkningerne ved en hård opvækst, omsorgssvigt og livet med misbrug og afhængighed.

Kapitel1 adskiller sig fra andre udbydere på markedet, idet vores fundament er bygget op af en akkumulation af reelle livserfaringer og evidensbaseret viden.

Vores værdier

OG ADFÆRDSKODEKS

Vores værdier og adfærdskodeks er baseret på vores mangeårige erfaring og vores forpligtelse til at drive en ansvarlig virksomhed. De er en integreret del af vores kultur og vores måde at arbejde på.

Vores værdier og adfærdskodeks er indarbejdet i vores ansættelsespolitik, systemer, processer og strukturer. Vi arbejder konstant på at implementere dem i vores daglige arbejde.

  • Anerkendelse og respekt for den enkelte unge
  • Forbud mod diskrimination, chikane og mobning
  • Forpligtelse til at beskytte unge mod overgreb og misbrug
  • Forpligtelse til at opretholde fortrolighed
  • Forpligtelse til at efterleve etiske retningslinjer


Disse elementer er vigtige for at skabe et trygt og støttende miljø for de udsatte unge. Med vores adfærdskodeks sikrer vi, at unge føler sig respekteret og værdsat.

Alle unge har potentiale til at lykkedes

Vi tror på, at alle unge har potentiale til at lykkes, uanset deres baggrund. Vi skaber et miljø, der støtter og opmuntrer udsatte unge til at nå deres fulde potentiale.

ANERKENDELSE

Vi arbejder for at skabe en anerkendende kultur, hvor alle føler sig set, hørt og værdsat. Vi tror på, at dette er afgørende for trivsel, samarbejde og for vores arbejde med de unge.

TRYGHED

Kapitel1 skaber en tryg og inkluderende kultur for unge, hvor alle føler sig set, hørt og værdsat. Vi tror på, at dette er afgørende for unges trivsel og selvudvikling.

FÆLLESSKAB

Kapitel1 skaber fællesskaber, hvor alle føler sig værdifulde og trygge. Vi tror på, at fællesskab er fundamentet for et godt liv, og at det er afgørende for trivsel, udvikling og læring.

Afspil video

Min egen

ROLLEMODEL

”Formålet med Kapitel1 er at skabe de bedste forudsætninger for personlig selvudvikling for den yngre generation. Jeg vil gerne være den rollemodel, jeg selv havde brug for, da jeg var yngre”

Ali Najei
Stifter af Kapitel1