En genvej til udvej

KONTAKTPERSONFORLØB

KONTAKTPERSON FORLØB

Vores kontaktpersonsforløb, en genvej til udvej, er en konsekvent og kærlig håndsrækning til udsatte unge. Formålet er at opkvalificere den unge til et trygt liv som voksen samt livsmestring generelt.

Få en permanent

livsstilsændring

LOKATION

SJÆLLAND

MÅLGRUPPE

12-23 År

GNS. VARIGHED

9 MÅNEDER

I Kapitel1 arbejder vi med at skabe en permanent livsstilsændring hos udsatte unge, hvilket kræver en skræddersyet indsats med intensiv sparring for at ændre eventuelle dårlige vaner for altid og få indarbejdet de effektive værktøjer og metoder, der er nødvendige for at få succes med forløbet.

En livsstilsændring kræver en stor grad af selvdisciplin, motivation og psykisk styrke. Derfor udarbejdes en konkret handleplan for, hvordan den unge gennem mentaltræning og støtte kan få større selvindsigt og redskaber til at arbejde med sin egen selvudvikling og dermed udvikle og opdage de kvaliteter, der skal være med til at bidrage til den permanente livsstilsændring.

Vores kontaktpersoner arbejder i en forebyggende indsats efter §11, stk. 3. Derfor vil vores kontaktpersoners faglighed og profil også blive matchet i forhold til den unges behov. 

Forløbet vil som udgangspunkt finde sted på Kapitel1s hovedkontor i Ballerup eller hvor det i situationen giver mest mening for den unge at mødes. Vores kontaktpersoner er fleksible med hensyn til tid og mødested – også i forbindelse med visitationsmøder.

Vi hjælper unge

MED AT BRYDE DE DÅRLIGE VANER

Vidste du, at det tager 66 dage at vænne sig til en ny vane og at det samtidig er nemmere at tage en ny vane til sig end at lægge en gammel vane fra sig?

De fem faser

KONTAKTPERSONSFORLØB

KONTAKT PERSONS FORLØB

Kontaktpersonsforløbet består af fem faser, der alle tager udgangspunkt i Kapitel1s grundværdier. Forløbet har til formål at oparbejde et stabilt fundament for udsatte unge og derigennem skabe grobund for en sund og permanent livsstilsændring. Gennem forandringsledelse og mobilisering af egne ressourcer vil den unge udstyres med redskaber til selvledelse og et liv med selvtillid og kompetencer. Den grundlæggende metode, der går igen i alle faser, er involvering af den unge. Dermed sikres det, at den unge føler ejerskab over egen udvikling.

Et typisk forløb har en varighed af 9 måneder, med mulighed for skalering, og er inddelt i nedenstående faser. Fasernes varighed er vejledende.

Afspil video

Ung

I UDVIKLING

Mød Anton der gennem flere år har kæmpet med et større stofmisbrug. De seneste to år har han været tilknyttet Kapitel1, hvor vi gennem et skræddersyet kontaktpersonsforløb, har skabt nogle sundere vaner og en vej ud af misbruget.