Emmas kamp

MOD ANGST OG MISTILLID

CASEBESKRIVELSE

17 årig pige kæmper med angst og mistillid til andre
Emma en en imødekommende, ydmyg og smilende pige på 16 år. Hun er vokset op på en bondegård og bruger størstedelen af sin tid sammen med sine heste. Men traumer fra Emmas fortid gør, at hun kæmper med angst, og hendes sociale liv bærer tydelig præg af mistillid til andre. Stalden og hestene bliver Emmas hellested, men adfærden isolerer hende også socialt. 

Emma har det svært i selskab med andre, og hun føler sig ensom og alene med sine udfordringer. Angsten styrer hendes adfærd og hun kæmper generelt med en ængstelig uro i kroppen – fysisk såvel som psykisk. Hun har et lavt selvværd, og har minimum af tro på sig selv. Det er tydeligt på Emmas kropssprog, at hun føler sig ubehageligt til mode i sociale sammenhænge. Hun holder meget igen og er mest tryg, når mor er indenfor rækkevidde. 

Kontakten til Kapitel1: 
På trods af angsten vælger Emma at tage et skridt uden for sin comfortzone. Da Kapitel1 søger deltagere til vores årlige musikcamp ‘GadePoesi’, modtager vi en ansøgning fra Emma. 

Deltagerne udvælges primært på baggrund af deres nærmiljø, individuelle udfordringer og talent – og for hvem vi vurderer, vil have størst gavn af forløbet. Hun bliver en del af en gruppe på 10 udvalgte, unge mennesker samt 7 dygtige instruktører der, gennem musikken, skal hjælpe de unge skridtet videre mod talentudvikling såvel som til selvudvikling.

Hvad gjorde vi:
Undervejs forløbet prioriteres en bearbejdelse af Emmas traumer fra fortiden og med fokus på samtaler og hjælpsomme værktøjer, der skal hjælpe hende i angsten. Gennem interessebaseret undervisning og aktivitet gives hun redskaber og værktøjer til at håndtere sin angst og andre, personlige udfordringer. 

Et målrettet forløb der også skal hjælpe hende til at tro mere på sig selv, og samtidig bevirke at angsten ikke bremser hendes drømme for fremtiden samt styrke hendes sociale færdigheder. Hun bliver en del af et anerkendende og trygt netværk, hvor hun støttes undervejs og efter behov. 

Der skabes et positivt fællesskab, og et rum til at tale om svære følelser samt om håndteringen heraf. Et rum hvor der gives plads til at åbne sig og spejle sig i andre unge med individuelle udfordringer. Gruppen samles jævnligt, over en længere periode, til et fastlagt program med fokus på selvudvikling. 

Emma profiterer i den grad af forløbet og hendes liv ændres radikalt til det bedre. Hun kommer angsten til livs og kan håndtere angsten efter endt forløb. Kontakten til Kapitel1 ændrer Emmas liv. 

KOMMUNE

STORKØBENHAVN

MENTORTIMER

10 TIMER / UGEN

ALDER VED OPSTART

17 ÅR

Vi hjælper unge

MED AT BRYDE DE DÅRLIGE VANER

Vidste du, at det tager 66 dage at vænne sig til en ny vane og at det samtidig er nemmere at tage en ny vane til sig end at lægge en gammel vane fra sig?