Mads' kamp

MOD EN HÅRD OPVÆKST

CASEBESKRIVELSE

Opvokset i belastet boligområde og manglende faderrolle i hjemmet
Mads på 18 år er vokset op i Storkøbenhavn og kommer fra et belastet boligområde præget af kriminalitet, stoffer og bandegrupperinger. Mads vokser op under svære vilkår både i -og udenfor hjemmet. Dels på grund af det område han vokser op i og dels på grund af hans familie. Fra han er helt lille, er Mads’ egen far selv indblandet i kriminalitet og sidder også i fængsel af flere omgange. Far er ikke meget til stede i Mads’ opvækst og mor og far er heller ikke sammen længere.

Mads har en del uforløste følelser ift. far og han savner en faderrolle, der er tilstede. Han føler sig ikke tæt med faren og selv når Mads ser ham, en sjælden gang imellem, så føler han sig ikke set alligevel. Han føler sig svigtet og nedprioriteret ift. farens øvrige liv. Mads kæmper generelt med meget vrede og en stor del af den er forbundet til faren. En vrede der kun bliver større i takt med alderen. 

Mads er tidligt ude i kriminalitet og han døjer med en vedvarende følelse af, altid at skulle bevise noget over for andre, for at kunne føle sig accepteret. Han har lavt selvværd og søger anerkendelse de forkerte steder. Han gennemgår en svær identitetskrise, kæmper med en selvdestruktiv adfærd og føler sig opgivet af samfundet på samme måde som af faren.

Kontakten til Kapitel1
Mads bliver tildelt kontaktpersonsforløb hos Kapitel1 af Egedal Kommune.

Hvad gjorde vi
Mads’ handleplan bliver udarbejdet med fokus på at lære ham at konsekvensberegne på helt konkrete valg, som værende skyld i at han ender på afveje. Der bliver lavet faste aftaler omkring skole og træning, og han bliver også en del af Kapitel1s byggeproces omkring træningsbasens tilblivelse. 

Her viser det sig, at han er arbejdsom og ihærdig i de rette omgivelser og han går til opgaven med en positiv indstilling. I samme forbindelse bliver han en del af et sundt fællesskab med andre unge, der på samme måde er en del af Kapitel1. Mads har flair for håndværkerfaget og det bruger vi i handleplanen. 

I starten af forløbet fokuseres der også en del på Mads’ miljø, hvor kontaktperson og Mads, i fællesskab, tager hånd om konkrete problematikker forbundet med hans daværende omgangskreds. Mads er på vej ind i bandemiljøet, og der bruges tid på at få bremset det i tide. 

I den mentale del af handleplanen samtales der en del om hans familierelationer og der bruges en del timer på at bearbejde i den retning. Her får han specifikke redskaber og værktøjer til at håndtere svære situationer forbundet med det. 

Derudover erfarer vi, at hans kampe med systemet og diverse fagpersoner har gjort, at Mads har opbygget en mur til den hjælp, der er lige omkring ham. Derfor arbejdes der også på, at bryde igennem den mur og han begynder derfor, at være mere åben for dem han kan række ud til, når tingene brænder på.

Mads er fortsat i forløb hos Kapitel1.

KOMMUNE

EGEDAL

MENTORTIMER

8 TIMER / UGEN

ALDER VED OPSTART

16 ÅR

Vi hjælper unge

MED AT BRYDE DE DÅRLIGE VANER

Vidste du, at det tager 66 dage at vænne sig til en ny vane og at det samtidig er nemmere at tage en ny vane til sig end at lægge en gammel vane fra sig?