Din genvej til udvej

MENTAL TRÆNING

En livsstilsændring kræver en stor grad af selvdisciplin, motivation og psykisk styrke. Derfor udarbejdes en konkret handleplan for, hvordan den unge gennem mentaltræning kan få permanente livsstilsændring.

Mental træning hos Kapitel 1

Det er aldrig for sent at starte et nyt kapitel

Et skræddersyet kontaktpersonsforløb har en typisk varighed af 9 måneder med mulighed for skalering. Såfremt forløbet tilkøbes af forvaltningen, følger forløbet dennes handleplan og varighed.
Undersøgelser viser, at det i gennemsnit tager 66 dage (med et spænd mellem 18 og 252 dage) at vænne sig til en ny vane og at det samtidig er nemmere at tage en ny vane til sig end at lægge en gammel vane fra sig. I Kapitel1 arbejder vi med at skabe en permanent livsstilsændring hos den unge, hvilket kræver en koncentreret indsats med intensiv sparring for at ændre eventuelle dårlige vaner for altid og få indarbejdet de effektive værktøjer og metoder, der er nødvendige for at få succes med forløbet.

En livsstilsændring kræver en stor grad af selvdisciplin, motivation og psykisk styrke. Derfor udarbejdes en konkret handleplan for, hvordan den unge gennem mentaltræning og støtte kan få større selvindsigt og dermed udvikle og opdage de kvaliteter, der skal være med til at bidrage til den permanente livsstilsændring. Gennem kontaktpersonsforløbet vil den unge blive motiveret og inspireret samt få konkrete redskaber til at arbejde med sin egen selvudvikling med udgangspunkt i den unges standpunkt. Forløbet vil som udgangspunkt finde sted på Kapitel1s hovedkontor i Ballerup eller hvor det i situationen giver mest mening for den unge at mødes. Vores kontaktpersoner er fleksible med hensyn til tid og mødested – også i forbindelse med visitationsmøder.

De fem faser

Et typisk forløb løber over 3-12 måneder

Kontaktpersonsforløbet består af fem faser, der alle tager udgangspunkt i Kapitel1s grundværdier. Forløbet har til formål at oparbejde et stabilt fundament for udsatte unge og derigennem skabe grobund for en sund og permanent livsstilsændring.

01

Relationsarbejde

I denne fase etableres der personlig relation gennem nærværende kontakt, åbenhed og ærlighed. Her italesættes den unges personlige drivkraft, drømme, frygt og ønsker for fremtiden.

02

Retningen sættes

Der er i denne fase fokus på, at den unge får sat et overordnet mål for forløbet. Der lægges vægt på involvering af den unge, da dette vil bidrage til vedkommendes selvudvikling.

03

Forberedelsesfasen

Ud fra SWOT skemaet skal den unge, med vejledning fra kontaktpersonen nedskrive en liste med delmål. Derefter skal der udformes en handleplan som den unge kan følge gennem hele forløbet.

04

Udvikling

I denne fase er der fokus på eksekvering af den personlige handleplan den unge har udarbejdet i fase 3. Kontaktpersonen har i den forbindelse til opgave at introducere den unge for sunde fællesskaber, nye relationer m.m.

05

Modning

I denne fase er udgangspunktet, at den unge er ved at opnå en dybere forståelse af sig selv og sin omverden og har opnået kendskab til specifikke redskaber, der kan hjælpe ham/hende med at være selvstændig.

Bag facaden

Du er på Instagram og føler at alle andre lever det mest fantastiske liv, mens du selv sidder og bokser med dine udfordringer. Men sandheden er, at du ikke er alene. Vi har alle ar på sjælen – nogle større end andre.

Spørgsmål?

Vil du høre mere?