Praktisk

INFORMATION

Generelle vilkår og betingelser

For at benytte Træningsbasen skal du være tilknyttet en personlig træner eller være aktivt medlem på et af vores hold. Der er ikke mulighed for at træne alene i Træningsbasen på nuværende tidspunkt.

 1. Et medlemskab er personligt, og kan derfor ikke benyttes af andre end medlemmet selv. Ved misbrug af medlemskab opkræves et gebyr på 500 kr.
 2. Al træning sker på eget ansvar. Medlemmet er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter i Træningsbasen, ligesom Medlemmet er ansvarlig for at have modtaget nødvendig instruktion for at udføre aktiviteter korrekt og forsvarligt. Træningsbasen bærer ikke ansvaret for eventuelle personskader som følge af manglende overholdelse af foranstående eller ulykker eller andre besøgendes handlinger eller undladelser. Dansk rets almindelige erstatningsregler gælder i øvrigt.
 3. Under træning skal der altid anvendes beklædning og sko, der er beregnet til indendørs træning.
 4. Efter brug af udstyr, maskiner og træningsmåtter skal disse sprittes af.
 5. Udstyr og faciliteter skal ryddes op, efterhånden som træningen skrider frem. Man aftager sine udendørs sko I receptionen og stiller disse i de dertil indrettede skohylder.
 6. Dyr og rygning er ikke tilladt i Træningsbasen.
 7. Et medlem skal altid rette sig efter de øvrige opslag, som findes i træningslokalet, samt følge anvisningerne fra Træningsbasens personale.
 8. Overtrædelse af ordensreglement eller manglende efterlevelse af personalets anvisninger kan medføre advarsel og evt. bortvisning.
Tilmelding
 1. Tilmelding er personligt og kan ikke overdrages til eller benyttes af andre.
 2. Kapitel1 kan ikke altid garantere ledige pladser på holdtræning eller 1-1 forløb.
 3. Ved upassende opførsel kan en deltager blive nægtet adgang til centeret hvis dette vurderes af Træningsbasens træner(e).
Ved fremmøde
 1. Medbring indendørs sko
 2. Mød op iklædt i dit træningstøj. Der er mulighed for omklædning i træningslokalet
 3. Mød op senest 15 min. før start
 4. Medbring egen drikkedunk

Træning

 1. Træningen foregår indendørs i Træningsbasen på Tempovej 35, 2750 Ballerup
 2. En personlig træningstime er 55 minutter
 3. En holdtræningstime er 55 minutter
 4. Mød op senest 15 min. før start
 5. Medbring egen drikkedunk.

Opbevaring af personlige ejendele

 1. Opbevaring af personlige ejendele i Træningsbasen, er på eget ansvar.
 2. Glemte ejendele skal afhentes inden for to uger.
 3. Kapitel1 kan ikke holdes ansvarlig for eventuelt tab af personlige ejendele
 4. Kapitel1 anbefaler, at særligt værdifulde genstande (fx kontanter, ure, smykker, punge, tasker m.v.) ikke medbringes til træning og ikke opbevares i omklædningsskabene. Kapitel1 bærer ikke noget ansvar for tab på grund af bortkomst, tyveri eller tingsskade, der indtræffer i Træningsbasen.

Aflysning

 • Træninger skal aflyses minimum 24 timer før, ellers trækkes fuld pris for træningssession.

Betaling

 1. Betaling for 1-1 træning og holdtræning er forudbetalt og skal foregår via faktura, MobilePay eller ved kontant afregning.
 2. Hvis et skyldigt beløb ikke betales rettidigt, udsendes en rykkerskrivelse via ekommunikation. Kapitel1 opkræver rykkergebyr på 100 kr.
 3. Betales der ikke inden den angivne forfaldsdato, har Kapitel1 ret til uden varsel at blokere medlemskabet, så Medlemmet ikke kan træne. Hvis betalingsmisligholdelsen fortsætter, har Kapitel1 ret til uden yderligere varsel at ophæve medlemskabet og til at opkræve andre udeståender til betaling straks.
 4. Træningsbasen forbeholder sig ret til selvstændigt eller via en samarbejdspartner at opkræve det udestående beløb, et gebyr for rykning og for sen betaling samt at indberette dårlige betalere til RKI/Experian i henhold til RKI’s gældende vilkår. Gebyret fastsættes af Kapitel1 eller af Kapitel1s eksterne samarbejdspartnere.

Fortrydelsesret

 1. Ved køb af et medlemskab har Medlemmet 14 dages fortrydelsesret fra den dag, aftale om medlemskabet blev indgået. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan Medlemmet vente til den følgende hverdag med at udøve fortrydelsesretten. For at gøre brug af fortrydelsesretten, skal Medlemmet inden udløbet af fortrydelsesfristen give Kapitel1 en utvetydig erklæring herom. Dette kan bl.a. ske ved, at Medlemmet henvender sig til Kapitel1’s kundeservice via Kapitel1’s website eller eller til info@kapitel1.dk. Medlemmet er forpligtet til at betale for Medlemskabet fra medlemskabets aftalte startdato. Medlemmet er ved tilbagetræden fra parternes aftale pligtig at betale for den del af ydelsen, som allerede er leveret. Dette opgøres forholdsmæssigt for den periode, som Kapitel1 har leveret medlemskabsydelserne. Medlemmet/Anden Betaler har bevisbyrden for, at vedkommende har benyttet fortrydelsesretten, hvis der senere opstår tvivl om dette.