Kreativ

UDFOLDELSE

K1+ er et valgfrit tilbud til udsatte unge, hvor samværet omkring aktiviteterne skaber grobund for nye interessebaserede relationer og venskaber.

Et frirum

OG NYE FÆLLESSKABER

De sociale relationer og fællesskaber er vigtige, fordi de giver støtte, tryghed og opbakning i en periode af livet, hvor man er mere udsat for at glide ud af dem. Udsatte unge er forskellige og skal derfor motiveres forskelligt.

Derfor dækker K1+ over flere forskellige sociale- og fællesskabsorienterede aktiviteter, herunder kreativ udfoldelse i form af musikprojekter, film og kunst dyrkning samt fysiske aktiviteter, med henblik på at engagere, inspirere, udvikle, drive og motivere de unge. Aktiviteter i K1+ kan være mange, men fælles for dem er at de alle indeholder kreativitet i form af bl.a. musik, film, dans mv. i fællesskab eller 1-1.

K1+ kan kombineres og inddrages i et allerede eksisterende kontaktpersonsforløb. K1+ kan dog også være en indsats som står alene, hvor 1-1 relationen ikke er den bærende, men hvor aktiviteten og kompetenceopbygning er det vigtige for den unge.