Kreativ
UDFOLDELSE
K1+ er et valgfrit tilbud til udsatte unge, hvor samværet omkring aktiviteterne skaber grobund for nye interessebaserede relationer og venskaber.

Et frirum

OG NYE FÆLLESSKABER

De sociale relationer og fællesskaber er vigtige, fordi de giver støtte, tryghed og opbakning i en periode af livet, hvor man er mere udsat for at glide ud af dem. Udsatte unge er forskellige og skal derfor motiveres forskelligt.

Derfor dækker K1+ over flere forskellige sociale- og fællesskabsorienterede aktiviteter, herunder kreativ udfoldelse i form af musikprojekter, film og kunst dyrkning samt fysiske aktiviteter, med henblik på at engagere, inspirere, udvikle, drive og motivere de unge. Aktiviteter i K1+ kan være mange, men fælles for dem er at de alle indeholder kreativitet i form af bl.a. musik, film, dans mv. i fællesskab eller 1-1.

K1+ kan kombineres og inddrages i et allerede eksisterende kontaktpersonsforløb. K1+ kan dog også være en indsats som står alene, hvor 1-1 relationen ikke er den bærende, men hvor aktiviteten og kompetenceopbygning er det vigtige for den unge.

gadepoesi

GadePoesi er for udsatte unge med et musisk talent. Igennem musikken bliver de tillært færdigheder indenfor branchen og får redskaber til at håndtere individuelle udfordringer...

Bag om film

’Bag om film’ er et filmprojekt for udsatte unge med flair inden for filmproduktion, hvor de deltagende får lov at prøve kræfter med filmbranchen bag om kameraet...
BLOK 3 - Mit Kapitel1

mit kapitel1

’Mit Kapitel1’ er inspiration og motivation for dig, der ønsker at starte et nyt kapitel. Hør andre fortælle om deres Kapitel1 og hvilke valg de tog på vejen mod et bedre liv...

Fysiske aktiviteter

DER SKABER GLÆDE OG SOCIALT SAMSPIL

Som en del af Kapitel1s serviceydelser tilbyder vi fysisk aktivitet i vores eget træningslokale i Ballerup. Fysisk træning kan afhjælpe tankemylder, rastløshed og giver umiddelbare succesoplevelser. Træning kan være med til at øge energiniveauet, styrke hukommelsen, sænke stressniveau og skabe glæde og socialt samspil.

Hovedkontor

TræningsBASEN

© Copyright 2022 Kapitel1 - Alle rettigheder forbeholdes